نقره خلاقیت خلاقیت قانونی سینمایی نمایندگان مجلس

نقره: خلاقیت خلاقیت قانونی سینمایی نمایندگان مجلس اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی قرارگیری سپاه در لیست گروه‌های تروریستی را اعلام جنگ تلقی می‌کنیم / صالحی

رئیس شرکت انرژی اتمی راجع به احتمال قرار گیری سپاه در لیست گروه‌های تروریستی گفت: با توجه به اینکه ارتش و نیروهای مسلح هر کشور ضامن صیانت و امنیت آن کشور هست، ل

قرارگیری سپاه در لیست گروه‌های تروریستی را اعلام جنگ تلقی می‌کنیم / صالحی

صالحی: قرارگیری سپاه در لیست گروه های تروریستی را اعلام جنگ تلقی می کنیم

عبارات مهم : ایران

رئیس شرکت انرژی اتمی راجع به احتمال قرار گیری سپاه در لیست گروه های تروریستی گفت: با توجه به اینکه ارتش و نیروهای مسلح هر کشور ضامن صیانت و امنیت آن کشور هست، لذا این اقدام را به مثابه اعلام جنگ تلقی می کنیم.

به گزارش تسنیم، علی اکبر صالحی طی نشستی با تحلیلگران مطرح رسانه های انگلیسی که روز پنجشنبه انجام گرفت، به بحث و گفت وگو درخصوص مباحث مهم سیاسی و بین المللی مرتبط با کشور عزیزمان ایران و منطقه خاورمیانه پرداخت.

قرارگیری سپاه در لیست گروه‌های تروریستی را اعلام جنگ تلقی می‌کنیم / صالحی

در این نشست سؤالات متعددی به خاص درخصوص برجام و آینده این توافق مطرح شد.

سیاستهای دولت آمریکا در این زمینه و نوع تصویر العمل جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به خروج احتمالی آمریکا از برجام از جمله موارد مطروحه در این نشست بود که صالحی به آنها پاسخ داد.

رئیس شرکت انرژی اتمی راجع به احتمال قرار گیری سپاه در لیست گروه‌های تروریستی گفت: با توجه به اینکه ارتش و نیروهای مسلح هر کشور ضامن صیانت و امنیت آن کشور هست، ل

همچنین احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی وزارت خارجه آمریکا و نوع تصویر العمل جمهوری اسلامی به این اقدام دولت ترامپ، پرسش دیگری بود که صالحی در پاسخ گفت: این اقدام در صورت عملی شدن نشانه ای از واکنش‌ها خصمانه دولت آمریکا علیه ملت کشور عزیزمان ایران است و با توجه به اینکه ارتش و نیروهای مسلح هر کشور ضامن صیانت و امنیت آن کشور هست، لذا این اقدام را به مثابه اعلام جنگ تلقی می کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | آمریکا | تروریستی | گروههای تروریستی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs