نقره خلاقیت خلاقیت قانونی سینمایی نمایندگان مجلس

نقره: خلاقیت خلاقیت قانونی سینمایی نمایندگان مجلس اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی پنیر شکل جمجمه انسان را عوض کردن داده است!

تغییر روند زندگی انسان شکارچی به انسانی که خود غذایش را کشت داده و آماده می‌کند، اثری پاک‌نشدنی بر ساختار بدن از خود به جا گذاشته‌است.

پنیر شکل جمجمه انسان را عوض کردن داده است!

پنیر شکل جمجمه انسان را عوض کردن داده است!

عبارات مهم : جمجمه

تغییر روند زندگی انسان شکارچی به انسانی که خود غذایش را کشت داده و آماده می کند، اثری پاک نشدنی بر ساختار بدن از خود به جا گذاشته است.

به گزارش همشهری آنلاین،يكي از تغييرات ناشي از تعويض غذاهاي سخت با غذاهاي نرم كاهش ميزان انرژي براي جويدن غذاها بوده هست. مطالعه روي صدها جمجمه انسان دوران پيش صنعتي غذايي كه بيشترين تاثير روي شكل جمجمه انسان داشته است را كشف كرده است: پنير.

پنیر شکل جمجمه انسان را عوض کردن داده است!

ايده يكجا نشين شدن و مصرف غذاهاي نرم تر و تاثيرات آن بر تغيير فرم جمجمه از گذشته مورد مطالعه قرار داشته است: مقاله اي كه در سال 2011 منتشر شد تغييرات كشاورزي را عامل مجموعه اي از مشكلات دنداني، از جمله تعدد دندان ها و اوربايت در انسان هاي امروز دانسته است.

اما براي درك بهتر اين تغييرات ناشي از تغيير سبك زندگي بر جمجمه انسان، محققان دانشگاه كاليفرنيا ديويس به مطالعه دقيق تر جمجمه 25 گروه متفاوت در سرتاسر دنیا پرداختند، به ويژه روي 559 كرانيا، بخش بالايي جمجمه و 534 فك پاييني مطالعه كردند و نحوه تغيير شكل آنها را تحت تاثير نوع رژيم غذايي مورد بررسي قرار دادند.

تغییر روند زندگی انسان شکارچی به انسانی که خود غذایش را کشت داده و آماده می‌کند، اثری پاک‌نشدنی بر ساختار بدن از خود به جا گذاشته‌است.

محققان دريافتند تغييرات ايجاد شده است در جمجمه ها به دوراني متعلق است كه انسان ها به مصرف محصولات كشاورزي، غلات و لبنيات رو آورده اند. لبنيات به شكلي ويژه به اين تغيير دامن زده بود: به نظر مي آيد زماني كه غذاهايي نرم مانند پنير اختراع شده است اند، ديگر نياز به وجود فك هاي بزرگ و قوي از بين رفته است.

به گفته دانشمندان اگرچه غذاهاي نرمي مانند پنير بر تغيير شكل جمجمه انسان نقشي مهم داشته اند، ديگر عوامل مانند مكان جغرافيايي و جنسيت نيز بر روند تكامل جمجمه انسان تاثيري كليدي داشته است.

واژه های کلیدی: جمجمه | مطالعه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs